ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី៨៨៦នាក់ ជា៧៨១នាក់ និងស្លាប់៦នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានប្រកាសរកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៨៨៦នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ចំនួន៧៨១នាក់ និងស្លាប់៦នាក់។

ក្នុងនោះមានករណី ឆ្លងសហគមន៍៨៥៦នាក់ និងអ្នកដំណើរ ពីបរទេស៣០នាក់ ។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន៣៣០៧៥នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន ២៥៥៤៤នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ចំនួន២៤២នាក់ ៕

To Top