ព័ត៌មានជាតិ

រកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ១៩ ថ្មីចំនួន៥៩នាក់ បន្ថែមទៀត នៅខេត្តកំពត

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញ សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីករណីរកឃើញវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥៩នាក់ ដែលជាករណីឆ្លងក្នុង សហគម ២០កុម្ភៈ ។

To Top