ព័ត៌មានជាតិ

រកឃើញអ្នកឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៣នាក់ថ្មី នៅស្រុកស្រែអំបិល

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកោះកុង នៅថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីការរកឃើញករណីវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន ៣នាក់ ស្រុកស្រែអំបិល ពាក់ព័ន្ធ នឹងសហគមន៍ ២០កុម្ភៈ។

To Top