ព័ត៌មានជាតិ

ឱកាសសិក្សា នៅប្រទេសចិន សម្រាប់អ្នកខេត្តសៀមរាប

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប សូមជូនដំណឹងដល់មន្ត្រីរាជការ សិស្ស និស្សិត និងសាធារណជនទាំងពីរភេទ ជ្រាបថា ខេត្តយូនណាន នៃសាធារណដ្ឋប្រជាមានិតចិន បានផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន ៥កន្លែង សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០២១ ដល់រដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាប ដើម្បីផ្តល់ជូនមន្ត្រីរាជការ សិស្ស និស្សិត និងសាធារណជន ទាំងពីរភេទ ដែលមានបំណងទទួលអាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សា នៅខេត្តយូនណាន នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

ព័ត៌មានលម្អិតសូមអានសេចក្តីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

To Top
×