ព័ត៌មានជាតិ

ថៅកែរោងចក្រ​ ត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានពិតពីកន្លែងស្នាក់នៅ កម្មករបច្ចុប្បន្នមកក្រសួងការងារ

ភ្នំពេញ ៖ លោក អ៊ិត សំហេង រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបានឲ្យថៅកែរោងចក្រ ត្រូវធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅបច្ចុប្បន្នពិតប្រាកដរបស់កម្មករមកក្រសួងការងារ ឲ្យបានមុនថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ការស្នើរបស់រដ្ឋមន្រ្តីការងារនេះ ក្រោយពីសាលារាជធានីភ្នំពេញតម្រូវឲ្យម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងស្ថាប័នរដ្ឋ ត្រូវផ្តល់អត្តសញ្ញារបស់បុគ្គលិកខ្លួននៅពេលសុំច្បាប់ឈប់សម្រាក់ដើម្បីងាយស្រួលតាមដានរកករណីកូវីដ១៩ ៕

To Top