ព័ត៌មានជាតិ

រកឃើញ អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន១៨នាក់ថ្មី នៅខេត្តកែប

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកែប បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណីរកឃើញ អ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-១៩ ចំនួន១៨នាក់ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top