ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩៖ ឆ្លងថ្មី៦៥៥នាក់ ជា៦៩៦នាក់ និងស្លាប់១៨នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ៦៥៥នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ៦៩៦នាក់ និងស្លាប់ ១៨នាក់។

ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍៥៨៣នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស៧២នាក់។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លង សរុបចំនួន៤៥៣៦៦នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន៤០០១០នាក់ និងអ្នកស្លាប់៤៩៣នាក់ ៕

To Top