ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរភ្នំពេញ ឲ្យបើកផ្សារឯកជនឡើងវិញ ចាប់ពីថ្ងៃស្អែក

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានសម្រេចឲ្យបើក ដំណើរការឡើងវិញ ចំពោះផ្សារឯកជន ដែល មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ របៀបរៀបរយ និងអនាម័យ-បរិស្ថាន ក្នុងមូលដ្ឋាន រាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ចំពោផ្សារមិនរៀបរយ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាត ឲ្យបើកដំណើរការឡើយ ។ ការមិនអនុញ្ញាតនេះ ដើម្បីបង្ការ និងទប់ស្កាត់ការឆ្លង រាលដាលធ្ងន់ធ្ងរ នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងសហគមន៍ ៕

To Top