នយោបាយ

សម្តេចតេជោ កំពុងចូលរួម កិច្ចពិភាក្សាតុមូល ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ គណបក្ស នយោបាយ នៃបណ្តាប្រទេស អាស៊ាន-រុស្ស៊ី

ភ្នំពេញ ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា កំពុងអញ្ជើញ ចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាតុមូល ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំ គណបក្សនយោបាយ នៃបណ្តាប្រទេស អាស៊ាន-រុស្ស៊ី ក្រោមប្រធានបទ តួនាទីនៃកម្លាំងគណបក្សរុស្ស៊ី និង អាស៊ានប្រកប ដោយការទទួលខុសត្រូវ ក្នុងការពង្រឹងស្ថាបន្យកម្ម សន្តិសុខ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ នៅក្នុងតំបន់ អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វីក ក្នុងឱកាស ២៥ឆ្នាំដៃគូ ៕

To Top
×