ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល កម្ពុជារ៉ាប់រងបង់ថ្លៃសិក្សា បន្តសម្រាប់និស្សិតខ្មែរ៦រូបកំពុងសិក្សា នៅបណ្ឌិត្យសភា យោធាអាមេរិក

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ប្រកាសរ៉ាប់រងបង់ថ្លៃសិក្សា បន្តសម្រាប់និស្សិតកម្ពុជា៦រូប ដែលកំពុងសិក្សានៅបណ្ឌិត្យសភា យោធាអាមេរិក បន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកសម្រេចកាត់ផ្ដាច់អាហារូបករណ៍។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សូមរំលឹកថា និស្សិត ទាំង៦រូបនេះ កំពុងសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធាជើងគោកWest Point ចំនួន២រូប បណ្ឌិតសភាទ័ពអាកាសចំនួន២រូប កងទ័ពជើងទឹក ចំនួន១រូប និងឆ្មាំសមុទ្រចំនួន១រូប៕

To Top