ព័ត៌មានជាតិ

កម្ពុជា-JICA ដាក់ឲ្យដំណើរការ គម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាព ឆ្លើយតប វិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩(Video)

ភ្នំពេញ៖ ដើម្បីឆ្លើយតប ទៅនឹងតម្រូវការបន្ទាន់ ចំពោះការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា និងទីភ្នាក់ងារសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ នៃប្រទេសជប៉ុន (JICA) បានសម្រេចចុះកិច្ចព្រមព្រៀង ដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ នូវគម្រោងសហប្រតិបត្តិការ បច្ចេកទេសស្តីពី «គម្រោងពង្រឹងសមត្ថភាព ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹង វិបត្តិជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា»។

តាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ JICA នាថ្ងៃទី៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ បានឲ្យដឹងថា គោលបំណងនៃគម្រោងនេះ គឺដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធចែកចាយ វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ១៩ និងពង្រឹងសមត្ថភាព ការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ព្រមទាំងប្រព័ន្ធតាមដាន និងវាយតម្លៃដើម្បីឆ្លើយតប ទៅនឹងវិបត្តិជំងឺកូវីដ-១៩។

ពិសេសជាងនេះទៅទៀត តាមរយៈគម្រោងនេះ គឺ ទី១- ប្រព័ន្ធចែកចាយវ៉ាក់សាំង ,ទី២- សមត្ថភាពធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ រកជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្តារមន្ទីរពិសោធន៍ ថ្នាក់តំបន់ ,ទី៣- សមត្ថភាពធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ រកជំងឺកូវីដ-១៩ និងជំងឺរលាកសួត និងទី៤-ការតាមដានថែទាំ មន្ទីរពិសោធន៍រកជំងឺកូវីដ-១៩ ក៏ដូចជាការវាយតម្លៃ កម្មវិធីផ្តល់វ៉ាក់សាំងការពារ ជំងឺកូវីដ-១៩ តាមរយៈការណែនាំអំពីការធ្វើ Serological Test នឹងត្រូវបានពង្រឹង។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ដើម្បីសម្រេចបាន នូវគោលដៅខាងលើ ការបង្កើតនូវប្រព័ន្ធសម្រាប់ថែរក្សា និងដឹកជញ្ជូនវ៉ាក់សាំង ក៏ដូចជាឧបករណ៍ និងសម្ភារសម្រាប់ធ្វើតេស្ត (PCR) និងធ្វើវិភាគឈាម រួមទាំងម៉ាស៊ីន Computer-Aided Diagnosis (CAD) នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូន ទៅក្រសួងសុខាភិបាល រួមជាមួយការបណ្តុះបណ្តាល សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍ទាំងនោះផងដែរ។

ខណៈពេលនៃការចាប់ផ្តើម គម្រោងនេះ ទីភ្នាក់ងារ JICA បានបញ្ជាក់ជាថ្មី ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន ក្នុងការសហការជាមួយ ក្រសួងសុខាភិបាល ដើម្បីលើកកម្ពស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំង នឹងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ក្រោមក្របខ័ណ្ឌ «JICA’s Initiative for Global Health and Medicine»៕

To Top