ព័ត៌មានជាតិ

ទូតជប៉ុន ជឿជាក់ថា ក្រោយគម្រោង រំដោះទឹកក្បែរវត្តភ្នំរួចរាល់ នឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ ជីវភាពរបស់ប្រជាជន

ភ្នំពេញ៖ លោក មីកាមិ ម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុន ប្រចាំកម្ពុជា បានថ្លែងថា ក្រោយគម្រោងប្រព័ន្ធរំដោះទឹក ក្បែរតំបន់វត្តភ្នំសាង់សងរួចរាល់នោះ នឹងចូលរួមចំណែក ដោះស្រាយបញ្ហាទឹកជំនន់ ជាពិសេស នឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនូវ ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។

តាមរយៈវិដេអូជិត២នាទី របស់ស្ថានទូតជប៉ុន ប្រចាំកម្ពុជា នាថ្ងៃទី១៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ លោក មីកាមិ ម៉ាសាហ៊ីរ៉ូ បានឲ្យដឹងថា នាពេលថ្មីៗនេះ លោកបានទស្សនកិច្ច ក្នុងការដ្ឋានសាងសង់ ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង ប្រព័ន្ធរំដោះទឹកក្បែរតំបន់វត្តភ្នំ។ លោកថា គម្រោងនេះ គឺជាគម្រោងគាំទ្រដោយជំនួយ ឥតសំណាងរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុន។

លោកបានរំលឹកថា ការងារធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នូវប្រព័ន្ធរំដោះទឹកក្បែរតំបន់វត្តភ្នំ ចាប់ផ្ដើមសាងសង់ កាលពីខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ហើយនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ ផងដែរ។ លោកថា ក្នុងរយៈពេលនៃការសាងសង់ ២ឆ្នាំមកកន្លងនេះ អាចមានការលំបាក ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដំណើរ ដោយមានការកកសន្ទះចរាចរណ៍ ជាដើម។

លោកទូត មានប្រសាសន៍ថា «ខ្ញុំប្រាកដថា នៅពេលដែលក្នុងគម្រោងនេះ ត្រូវបានបញ្ចប់ វានឹងចូលរួមចំណែកដោះស្រា យបញ្ហាទឹកជំនន់ ដែលអូសបន្លាយជាយូរហើយ នៅតំបន់នេះ (ក្បែរវត្តភ្នំ)។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថា ជំនួយរបស់ជប៉ុន នឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើង នូវជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅភ្នំពេញ»៕

To Top