ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី៨១២នាក់ ជា៧៤០នាក់ និងស្លាប់១៩នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៨១២នាក់ទៀត ជាសះស្បើយចំនួន៧៤០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន១៩នាក់។

ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៥៣៣នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន២៧៩នាក់។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ អនកឆ្លងសរុបចំនួន៦៩៦០៨នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន៦១៧៧៩នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន១១៦៨នាក់៕

To Top