ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បន្តអនុវត្តវិធានការ រដ្ឋបាលបណ្តោះអាសន្ន នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត រយៈពេល២សប្តាហ៍ បន្ថែមទៀត

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យ នៅថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីសម្រេច បន្តអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលបណ្តោះអាសន្ន នៅក្រុងប៉ោយប៉ែត រយៈពេល២(ពីរ)សប្តាហ៍បន្ថែមទៀត ចាប់ពីថ្ងៃទី២៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ ដល់ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×