ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩៖ ឆ្លងថ្មី៨៦០នាក់ ជាសះស្បើយ១,០៧៤នាក់ និងស្លាប់៣២នាក់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្កាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណី រកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៨៦០នាក់ថ្មី ខណៈមានករណីជាសះស្បើយ ១,០៧៤នាក់ និងស្លាប់ ៣២ នាក់។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន៧២,១០៤នាក់ ក្នុងនោះបានព្យាបាលជាសះស្បើយ៦៤,៥៤៨នាក់ និងស្លាប់១,២៥៤នាក់៕

To Top