ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី៧៦៥នាក់ ជា៦៩៤នាក់ និងស្លាប់១១នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៧៦៥នាក់ទៀត ជាសះស្បើយចំនួន៦៩៤នាក់ និងស្លាប់ចំនួន១១នាក់។

ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៤៣៧នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន៣២៨នាក់។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន៧៥៩១៧នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន៩៨៣៨៦នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន១៣៥០នាក់៕

To Top