ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តកំពង់ធំ កំណត់ភូមិស្ពានគ្រង នៃឃុំចំណាក្រោម ស្រុកស្ទោង ជា “តំបន់ក្រហម”

ភ្នំពេញ៖រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ធំ នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីសម្រេចរបស់ ស្ដីពី ការកំណត់ ភូមិស្ពានគ្រង នៃឃុំចំណាក្រោម ស្រុកស្ទោង ខេត្តកំពង់ធំជា “តំបន់ក្រហម” ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាល នៃជំងឺកូវីដ១៩ ក្នុងភូមិសាស្រ្ដខេត្តកំពង់ធំ ។

To Top