ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី ៥៦០នាក់ ជា៧៦៣នាក់ និង ស្លាប់២២នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង ជំងឺកូវិដ១៩ថ្មី ចំនួន៥៦០នាក់ទៀត ជាសះស្បើយចំនួន ៧៦៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន២២នាក់។

ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ចំនួន៣៩១នាក់ និងអ្នកដំណើរ ពីបរទេសចំនួន១៦៩នាក់ ។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន៧៨៤៧៤នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន៧១៥១៧នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន១៤៤២នាក់ ៕

To Top