ព័ត៌មានជាតិ

បិទខ្ទប់ច្រកចូល ផ្លូវ៣៧២,៣៧២z​ និងផ្លូវ៣៦២ ក្នុងភូមិ៥ សង្កាត់បឹងសាឡាង

ភ្នំពេញ ៖ អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បានចេញសម្រេចបិទខ្ទប់ ច្រកចូលផ្លូវ៣៧២,៣៧២z និងផ្លូវ៣៦២ក្នុងភូមិ៥ សង្កាត់បឹងសាឡាង ខណ្ឌទួលគោក ដែលមានការឆ្លងរាលដាល មេរោគបំប្លែងថ្មី Delta ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top