ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរខេត្តកំពត បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ចំនួន៣៤នាក់បន្ថែមទៀត

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តកំពត នៅថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណីរកឃើញអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ១៩ ចំនួន៣៤នាក់ថ្មី ។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ ខេត្តកំពត រកចឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន៣.១០៧នាក់ ក្នុងនោះបានព្យាបាលជាសះស្បើយ២.៧២៤នាក់ និងកំពុងសម្រាកព្យាបាល៣៣៥នាក់ ស្លាប់៤៨នាក់៕

To Top