ព័ត៌មានជាតិ

លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ បង្កើតគណៈកម្មការតាមដាន ក្រមសីលធម៌ អ្នកសារព័ត៌មាន (Video)

ភ្នំពេញ៖ លោក ខៀវ កាញារីទ្ធ រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងព័ត៌មាន បានចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការតាមដាន វាយតម្លៃ និងលើកសរសើរ ការអនុវត្តក្រមសីលធម៍ វិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាន។

យោងតាមសេចក្ដីសម្រេ ច លោករដ្ឋមន្រ្តី ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថា នឹងដាក់វិន័យចំពោះអ្នកសារព័ត៌មាន និងអង្គភាពព័ត៌មាន ដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសក្រមសីលធម៍ វិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីតម្រង់ទិសអ្នកសារព័ត៌មាន ក្នុងការបំពេញភារកិច្ចខ្លួន ឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្រមសីលធម៍ វិជ្ជាជីវៈ សំដៅលើកស្ទួយកិត្តិយស សេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ និងកិត្យានុភាព អ្នកសារព័ត៌មាន និងអង្គភាពសារព័ត៌មាន។

To Top