ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ​ រកឃើញ អ្នកឆ្លងថ្មី៥៨៣នាក់ ជាសះស្បើយ៦៥៨នាក់ និងស្លាប់១៩នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៥៨៣នាក់ ក្នុងនោះករណី នាំចូល១៥៧នាក់ ករណីជាសះស្បើយ ៦៥៨នាក់ និងករណីស្លាប់ថ្មី១៧នាក់ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សូមបញ្ជាក់ថា គិតមកទល់ពេលនេះកម្ពុជា មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សរុបចំនួន៧៩ ៦៣៤នាក់ អ្នកជាសះស្បើយសរុប ៧២ ៨០៣នាក់ និងអ្នកស្លាប់សរុប១ ៤៨៨នាក់ ។

To Top