ព័ត៌មានជាតិ

លទ្ធផលនៃសន្និសីទ ក្រោយកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសអាស៊ាន ជាមួយអាមេរិក អូស្រា្តលី រុស្ស៊ី និងឥណ្ឌា និងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ី-បូព៌ា លើកទី១១

To Top