ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី៥៨៨នាក់ ជា៦២៤នាក់ និងស្លាប់១៩នាក់

ភ្នំពេញ ៖ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មី ចំនួន៥៨៨នាក់ទៀត ជាសះស្បើយចំនួន៦២៤នាក់ និង ស្លាប់ចំនួន១៩នាក់។

ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៤២៣នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ចំនួន១៦៥នាក់។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន ៨០៨១៣នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន៧៤០៤៥នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន១៥២៦នាក់ ៕

To Top