ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩៖ ស្លាប់១១នាក់ រកឃើញថ្មី ៥២២នាក់ និងជាសះស្បើយ៧០០នាក់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណីរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៥២២នាក់ថ្មី ខណៈមានករណីជាសះស្បើយ៧០០នាក់ និងស្លាប់ ១១នាក់។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គួរបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន៨១.៣៣៥នាក់ ក្នុងនោះបានព្យាបាល ជាសះស្បើយ ៧៤.៧៤៥នាក់ និងស្លាប់១.៥៣៧នាក់ ៕

To Top
×