ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩៖ ស្លាប់១១នាក់ រកឃើញថ្មី ៥២២នាក់ និងជាសះស្បើយ៧០០នាក់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណីរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន៥២២នាក់ថ្មី ខណៈមានករណីជាសះស្បើយ៧០០នាក់ និងស្លាប់ ១១នាក់។

គួរបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លង ជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន៨១.៣៣៥នាក់ ក្នុងនោះបានព្យាបាល ជាសះស្បើយ ៧៤.៧៤៥នាក់ និងស្លាប់១.៥៣៧នាក់ ៕

To Top