នយោបាយ

ព្រះមហាក្សត្រ ប្រោសព្រះរាជទាន ផ្តល់នីតិសម្បទាឡើងវិញ ដល់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ បក្សប្រឆាំង២រូប

ភ្នំពេញ៖ ព្រះករុណា ព្រះមហាក្សត្រ ប្រោសព្រះរាជទាន ផ្តល់នីតិសម្បទាឡើងវិញ ដល់ឈ្មោះ ឃឹម ឡាគី និងឈ្មោះ ម៉ៅ សុផល អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ នៃអតីតគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ បន្ទាប់ពីត្រូវបានហាមឃាត់ មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាព នយោបាយរយៈពេល៥ឆ្នាំ តាមអំណាចដីកាតុលាការកំពូល កាលពីថ្ងៃទី១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

To Top