ព័ត៌មានជាតិ

ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣១ សីហា សាំងធម្មតាលក់រាយតម្លៃ ៤.០០០ រៀល ក្នុង១លីត្រ

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម នាថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ បានសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី តម្លៃលក់រាយប្រេងឥន្ធនៈ តាមស្ថានីយនានាទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីថ្ងៃទី១៦-៣១ សីហា ដោយប្រេងសាំងធម្មតា ៤.០០០រៀល ក្នុង១លីត្រ និងប្រេងម៉ាស៊ូត ៣.៥៥០រៀល ក្នុង១លីត្រ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top