ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី៥៩៣នាក់ ជា៧៤៨នាក់ និងស្លាប់១២នាក់

ភ្នំពេញ ៖ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥៩៣នាក់ទៀត ជាសះស្បើយចំនួន៧៤៨នាក់ និងស្លាប់ចំនួន១២នាក់។

ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៤០៤នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន១៨៩នាក់។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន៨៧ ១៩០ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន៨២ ៦៦៦នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន១៧៣០នាក់ ៕

To Top