ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល ផ្អាករើសមន្ដ្រីថ្មី បំរើការនៅគ្រប់ក្រសួង លើកលែង តែក្រសួងសុខាភិបាល

ភ្នំពេញ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចផ្អាកជ្រើស រើសក្របខ័ណ្ឌមន្ដ្រីថ្មីគ្រប់ក្រសួង-ស្ថាប័ន រួមទាំង គ្រូបង្រៀន កម្លាំងប្រដាប់អាវុធគ្រប់ប្រភេទ និងរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រោមជាតិ លើកលែងតែក្រសួងសុខាភិបាល សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ ខាងមុខនេះ។ នេះបើយោងតាមលិខិតរបស់ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ នាពេលថ្មីៗនេះ។ ការលើកលែងចំពោះក្រសួងសុខាភិបាលនេះ ដោយសារបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាស្ថិតក្នុងបរិបទកូវីដ ទើបត្រូវការជ្រើសរើសនិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកសុខាភិបាល មកបម្រើការលើផ្នែកនេះ ខណៈកម្ពុជាត្រូវការគ្រូពេទ្យជាច្រើនរូបទៀត ដើម្បីបំពេញតម្រូវលើការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលឲ្យពលរដ្ឋ ជួបបញ្ហាសុខភាព ដោយសារជំងឺកូវីដ ៕

To Top
×