ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី៥១៩នាក់ ជា៥៥៣នាក់ និងស្លាប់១៥នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៥១៩នាក់ទៀត ជាសះស្បើយចំនួន៥៥៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន១៥នាក់។

ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៣៣៤នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន១៨៥នាក់។

សូមបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នក?ឆ្លងសរុបចំនួន៨៨ ២៤២ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន៨៣ ៨៥១នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន១៧៦២នាក់៕

To Top