ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩៖ ឆ្លងថ្មី៤៦៦ ជា៥១២ និងស្លាប់១៣នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៤៦៦នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ចំនួន៥១២នាក់ និងស្លាប់ចំនួន១៣នាក់។

ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៣៧២នាក់និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន៩៤នាក់។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន៩០ ១០៧ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន៨៦ ១៣០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន១ ៨២១នាក់៕

To Top