ព័ត៌មានជាតិ

ឃាត់ខ្លួនអ្នកល្មើស បម្រាមជាង៣០០នាក់​ និងពិន័យជាប្រាក់៣លានរៀល នៅយប់ថ្ងៃទី២៤សីហា

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផល អនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១បានបញ្ជាក់ថា កាអនុវត្តវិធានការច្បាប់មានចំនួន ១៣១ ករណី ក្នុងនោះឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ៣៥២នាក់ (បញ្ជូនទៅតុលាការ) ១នាក់ ឃាត់យានយន្ត (រថយន្ត ៣២គ្រឿង និងម៉ូតូ ៦៥គ្រឿង)និងពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ៣,០០០,០០០រៀល។

To Top