ព័ត៌មានជាតិ

អគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូន នឹងផ្លាស់ប្ដូរគ្រាប់កឹប ខ្ចៅ និងសៀលប្រភេទថ្មី សម្រាប់កឹបផ្លាកលេខថយន្ត

ភ្នំពេញ ៖ ដើម្បីបង្កើនគុណភាព និងសុវត្ថិភាពប្រើប្រាស់ អគ្គនាយកដ្ឋានដឹកជញ្ជូនផ្លូវគោក នឹងផ្លាស់ប្តូរគ្រាប់កឹប ខ្ចៅ និងសៀលប្រភេទថ្មី សម្រាប់ កឹបភ្ជាប់ផ្លាកលេខសម្គាល់រថយន្ត ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ តទៅ។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top