ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី៤២៨នាក់ ជា៥៧២នាក់ និងស្លាប់១៤នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៤២៨នាក់ទៀត ជាសះស្បើយចំនួន៥៧២នាក់ និងស្លាប់ចំនួន១៤នាក់។

ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៣១១នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន១១៧នាក់ ។

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺសរុបចំនួន៩០ ៥៣៥នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន៨៦ ៧០២នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន១ ៨៣៥នាក់៕

To Top