ព័ត៌មានជាតិ

Breaking: សងសឹក, អាមេរិកកំពុងធ្វើការវាយប្រហារដោយយន្តហោះ គ្មានមនុស្សបើកប្រឆាំងនឹង អ្នករៀបចំផែនការ រដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន

Breaking: អាមេរិកកំពុងធ្វើការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកប្រឆាំងនឹងអ្នករៀបចំផែនការរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន នេះបើតាមមន្ទីរបញ្ចកោណ។

To Top