ព័ត៌មានជាតិ

រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាល គាំទ្រការស្វែងរកប្រភព មេរោគកូវីដ១៩ តាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ (Video)

សូមចុងលីងខាងក្រោមនេះដើម្បីទស្សនាវីដេអូ៖

https://web.facebook.com/dapnewsfb/videos/336060284977013/

To Top