ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី៦៩៣នាក់ ជា៤៤៣នាក់ និងស្លាប់១១នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា​ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីមានចំនួន៦៩៣នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ចំនួន៤៤៣នាក់ និងស្លាប់ចំនួន១១នាក់ ។

ក្នុងនោះករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៥៨១នាក់ និងអ្នកដំណើរ ពីបរទេសចំនួន១១២នាក់។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុប ចំនួន១០២ ១៣៦នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ចំនួន៩៥៨១០នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន២ ០៧៨នាក់ ៕

To Top