ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ស្លាប់ថ្មី៧នាក់ ឆ្លង៦៤៨នាក់ និងជាសះស្បើយ ៤៩២នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ថ្មីចំនួន ៦៤៨នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ៤៩២នាក់ និងស្លាប់ ៧នាក់ ។

ក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងទាំង ៦៤៨បាក់ មានករណីឆ្លងសហគមន៍ ៤៨៨នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេស ១៥០នាក់ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី១៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១នេះ កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ សរុប សរុប=១០៣,៤៨២ នាក់ អ្នកជាសះស្បើយ ៩៦,៧៦៧ នាក់ និងអ្នកស្លាប់ ២.០៩៦នាក់ ៕

To Top