ព័ត៌មានជាតិ

ឃាត់ខ្លួនអ្នកល្មើស វិធានសុខាភិបាល ជាង១០០នាក់ និងពិន័យជាប្រាក់៤លានរៀល នៅថ្ងៃទី២០កញ្ញា

ភ្នំពេញ៖ យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីលទ្ធផលអនុវត្តវិធានការច្បាប់ចំពោះបុគ្គលដែលល្មើសនឹងវិធានការសុខាភិបាល និងវិធានការរដ្ឋបាល សម្រាប់ថ្ងៃទី ២០ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១បានឲ្យដឹងថា កាអនុវត្តវិធានការច្បាប់មានចំនួន ៤៦ ករណី ក្នុងនោះឃាត់ខ្លួន (អប់រំ និងពិន័យ) ១២៦នាក់ ,ឃាត់យានយន្ត (រថយន្ត ២គ្រឿង និងម៉ូតូ ២៣គ្រឿង)និងពិន័យជាប្រាក់ ចំនួន ៤,០០០,០០០រៀល។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top