ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរ សម្រេចបិទ ការធ្វើដំណើរចេញ-ចូល ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ឃុំស្រែអំបិល ១៤ថ្ងៃ

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលស្រុកស្រែអំបិល បានចេញសេចក្ដីប្រកាស ព័ត៌មានស្ដីពីការ សម្រេចបិទបណ្ដោះអាសន្ន ការធ្វើដំណើរចេញ-ចូល ក្នុងភូមិសាស្ត្រ ឃុំស្រែអំបិល ២៤ម៉ោង លើ២៤ម៉ោង រយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា រហូតដល់ថ្ងៃទី៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លង រីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងមេរោគបំប្លែងថ្មី ប្រភេទដែលតា (Delta) ។

ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានសេចក្ដីសម្រេច ខាងក្រោម៖

To Top
×