ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរ ខេត្តឧត្ដរមានជ័យ បិទខ្ទប់ ផ្សារត្រពាំងប្រាសាទ និងទីតាំងចំនួន៣១ កន្លែង

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលខេត្តឧត្ដរមានជ័យ បានចេញសេចក្តីសម្រេច បិទខ្ទប់បណ្ដោះអាសន្ន ទីតាំងផ្សារត្រពាំងប្រាសាទ និងទីតាំងចំនួន ៣១ កន្លែងទៀត ស្ថិតក្នុងស្រុកត្រពាំងប្រាសាទ ចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ រហូតដល់ មានការជូនដំណឹងជាថ្មី។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top
×