ព័ត៌មានជាតិ

កូវីដ១៩ ៖ ឆ្លងថ្មី៨៣៩នាក់ ជា៥៣០នាក់ និងស្លាប់១៨នាក់

ភ្នំពេញ ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ថ្មីចំនួន៨៣៩នាក់ទៀត ជាសះស្បើយ ចំនួន៥៣០នាក់ និងស្លាប់ចំនួន១៨នាក់។

ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ចំនួន៧៣០នាក់ និងអ្នកដំណើរពីបរទេសចំនួន១០៩នាក់។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គិតត្រឹមព្រឹក ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងសរុបចំនួន១០៩ ៩២៦នាក់ អ្នកជាសះស្បើយចំនួន១០១ ១៨៥នាក់ និងអ្នកស្លាប់ចំនួន២ ២៦១នាក់៕

To Top