ព័ត៌មានជាតិ

ប្រាក់ខែកម្មករឆ្នាំ២០២២ គឺ១៩២ ដុល្លារ រដ្ឋាភិបាល ថែម២ដុល្លារ ទៀត សរុប១៩៤ដុល្លារ

ភ្នំពេញ ៖ លោក ប៉ាវ ស៊ីណា ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានថ្លែងឲ្យដឹងថា ប្រាក់ខែគោលសម្រាប់កម្មករ ក្នុងវិស័យកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងនៅកម្ពុជា សម្រាប់ ឆ្នាំ២០២២ គឺចំនួន១៩២ដុល្លារ ដោយប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបន្ថែម២ដុល្លារទៀត ដូច្នេះសរុបទាំងអស់១៩៤ដុល្លារ។

បើតាមលោកប៉ាវ ស៊ីណា ក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្ងៃចុងក្រោយ ដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអប្បបរមា សម្រាប់វិស័យកាត់ដេរ និងផលិតស្បែកជើងនៅកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ២០២២ នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៨ កញ្ញា នេះ គឺសំឡេងគាំទ្រ បោះឆ្នោតឲ្យតួលេខ១៩២ដុល្លារមានចំនួន ៤៥ សំឡេង និងតួលេខ២០៤ដុល្លារ ដែលស្នើដោយក្រុមសហជីពមានសំឡេងគាំទ្រតែ៦សំឡេងប៉ុណ្ណោះ ខណៈតំណាងសហជីព១១រូបទៀត ក៏គាំទ្រ១៩២ ដុល្លារដែរ ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សូមបញ្ជាក់ថា ប្រាក់ខែកម្មករកាលពីឆ្នាំ២០២១ចំនួន១៩២ដុល្លារ ខណៈឆ្នាំ២០២០ មាន ១៩០ដុល្លារ ៕

To Top

ព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេម លើកទី៣២

SEA Game 2023