ព័ត៌មានជាតិ

លោក ឡុង ឌីម៉ង់ ត្រូវបានតែងតាំងជា អភិបាលរង ខេត្តព្រះសីហនុ

ភ្នំពេញ ៖ លោក ឡុង ឌីម៉ង់ អតីតឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំ សាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ត្រូវបានតែងតាំង ជាអភិបាលរង ខេត្តព្រះសីហនុ។ នេះបើយោងតាមអនុក្រឹត្យ របស់រាជរដ្ឋាភិបាល នាថ្ងៃទី៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top