នយោបាយ

ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នឹងបើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យ លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញ ស្តីពី ការកំណត់ «សញ្ជាតិតែមួយ»

ភ្នំពេញ ៖ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នាថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ ខាងមុខនេះ នឹងបើកកិច្ចប្រជុំរៀបចំ សេចក្តី ទូលថ្វាយមតិ ថ្វាយព្រះករុណា ជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង លើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ធម្មនុញ្ញ ស្តីពីការកំណត់ «សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយ» ចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ ស្ថាប័នកំពូលរបស់ជាតិ។ នេះបើយោងតាមសេចក្ដីប្រកាស ព័ត៌មានរបស់ ក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញ នាថ្ងៃទី៩ តុលា នេះ ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top