ព័ត៌មានជាតិ

កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ នៃគម្រោង Sharing of Smile ដែលនឹងពិភាក្សាលេីប្រធានបទ “ថែរក្សាមាត់ធ្មេញ ចំណេញមួយចប់” នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី១៥ តុលា

កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់នៃគម្រោង Sharing of Smile ដែលនឹងពិភាក្សាលេីប្រធានបទ៖ “ថែរក្សាមាត់ធ្មេញ ចំណេញមួយចប់”

សូមអញ្ជើញបងៗទាំងអស់ ចូលរួមស្តាប់វេទិកាចែករំលែក អំពីប្រធានបទនេះ ជាមួយវាគ្មិនជំនាញ Dr. Nam Chamnan

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី15 ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១
ម៉ោង៖ 10:00-12:00 ព្រឹក
តាមរយៈ៖ Zoom

https://us02web.zoom.us/j/84996777067?pwd=ckFjMU93TWx0SFcvd3ZVa3VzUksxZz09

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

Meeting ID: 849 9677 7067
Passcode: 301756

ចុះឈ្មោះចូលរួមដោយឥតគិតថ្លៃតាមរយៈ៖
https://forms.gle/2F7vukXhGkU6m98EA

ពត៌មានបន្ថែមទំនាក់ទំនងតាម Telegram៖ 096 900 3628

To Top