ព័ត៌មានជាតិ

រកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ ២៦៧នាក់ថ្មី ជាសះស្បើយ៣១១នាក់ និងស្លាប់២៤នាក់

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីករណីរកឃើញ អ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ ចំនួន២៦៧នាក់ថ្មី ខណៈមានករណីជាសះស្បើយ៣១១នាក់ និងស្លាប់២៤នាក់។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

គួសបញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ សរុបចំនួន១១៦,៤០៧នាក់ ក្នុងនោះបានព្យាបាល ជាសះស្បើយ ១១០,៤៦៥នាក់ និងស្លាប់២,៦៣៤នាក់ ៕

To Top