ព័ត៌មានជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងដាក់ឱ្យដំណើរការ វិស័យអប់រំតាមគន្លង ប្រក្រតីភាពថ្មី ក្នុងបរិបទ កូវីដ-១៩ ចាប់ពីខែវិច្ឆិកា តទៅ

ភ្នំពេញ៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា នឹងដាក់ឱ្យដំណើរការ វិស័យអប់រំតាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី ក្នុងបរិបទនៃជំងឺ កូវីដ-១៩ ចាប់ពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ នេះតទៅ ចំពោះការបង្រៀននិងរៀនតាមបណ្តុំ សម្រាប់គ្រឹះស្ថាន សាធារណៈនិងឯកជន នៅគ្រប់កម្រិត ក្នុងភូមិសាស្រ្តទូទាំងរាជធានី ខេត្តទាំងអស់។នេះបើយោងតាមសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពីលទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top