ព័ត៌មានជាតិ

អាជ្ញាធរភ្នំពេញ ក្រើនរំលឹកចុងក្រោយ ឲ្យពលរដ្ឋទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣

ភ្នំពេញ ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ នាព្រឹកថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានក្រើនរំលឹកជាលើកចុងក្រោយ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនទាំងអស់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវរួសរាន់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូសជំរុញ ឬដូសទី៣ ឲ្យបានទាន់ពេលវេលា ។

ខាងក្រោមនេះជាឯកសារឧបសម្ព័ន្ធ ស្តីពី ការកែសម្រួលទីតាំងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ ដូស ជំរុញ ឬដូសទី៣ ជូនពលរដ្ឋ៖

To Top