ព័ត៌មានជាតិ

សម្តេចតេជោ អនុញ្ញាតឲ្យរៀប អាពិពាហ៍ពិពាហ៍ឡើងវិញ ត្រឹមតែឲ្យភ្ញៀវចូលរួម ២០០នាក់ទេ

ភ្នំពេញ៖ សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីកម្ពុជា បានថ្លែងការអនុញ្ញាតឲ្យ រៀបអាពិពាហ៍ពិពាហ៍ឡើងវិញ បានហើយ តែអនុញ្ញាតឲ្យប្រាប់ភ្ញៀវត្រឹមតែ ២០០នាក់ចូលរួមតែប៉ុណ្ណោះ ។

សម្តេចតេជោបន្តថា “ការអនុញ្ញាតឲ្យរៀបការវិញ ចូល(ភ្ញៀវ)ច្រើនបំផុត ២០០នាក់ មិនគិតពីអ្នកបំរើសេវា ដូចជា ចុងភៅ ភ្លេង អាចារ្យ និងអ្នកថតរូបជាដើម” ។

សម្តេចថា ដោយសរុបទាំងភ្ញៀវ និងអ្នកបំរើសេវាទាំងអស់នេះ ប្រហែលជា ២៥០ទៅ២៦០នាក់ ៕

To Top